daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Principper

Et godt forældresamarbejde og –indflydelse er fundamentet for at skabe helhed i børnenes liv

Vi tilstræber

-      at sikre en god og løbende dialog om det enkelte barn og hele Valbyhøj.

-      at have en systematisk opfølgning på aftaler og samtaler om barnets udvikling og trivsel, så forældrene tager ansvar i forhold til arbejdet i institutionen.

-      at have en aktiv bestyrelse, der tager ansvar for og har indflydelse på den overordnede rammesætning for arbejdet i Valbyhøj.

-      at reagere på de ting, vi ser – og hellere en gang for meget end for lidt.

Børn udvikler sig i et fællesskab og i en relation med andre børn og voksne

Vi tilstræber

-      at alle børn skal have muligheden for at have og danne venskaber.

-      at alle føler sig som en del af et fællesskab i Valbyhøj.

-      at favne den mangfoldighed, der er en del af Valbyhøj.

-      at anerkende, at alle byder ind med en værdi til fællesskabet.

-      at børnene udvikles i nærmeste udviklingszone.

Børn har brug for tryghed og nærvær

Vi tilstræber

-      at tilbyde børn og forældre nogle faste rammer med en genkendelig struktur og rutiner.

-      at der er plads til at udvikles i eget tempo fx i forhold til søvn og brug af ble.

-      at det enkelte barn og den enkelte familie kender alle voksne i vores lille institution.

-      at se den enkeltes behov – både hos børn og voksne.

Børn skal have og yde omsorg

Vi tilstræber

-      at udvikle børnenes evne til at tage et ansvar for egen og fællesskabets trivsel (socialt ansvar).

-      at give alle børn et Falck-kursus med fokus på omsorg for hinanden.

-      at vise børnene, hvordan vi passer på naturen fx på ture og ved deltagelse i affaldsindsamling.

-      at alle børn i børnehaven er med i en følordning, hvor de hjælper hinanden.

-      at bruge Mary-Fonden og Red Barnets Fri for Mobberi-kuffert, der lærer børnene tolerance, respekt, omsorg og mod.

Børn har ret til et miljø, der understøtter bevægelse og udfordrer motorikken

Vi tilstræber

-      at alle børn udvikler sig til at blive selvhjulpne.

-      at tage på ture med forskellige fysiske udfordringer.

-      at bruge vores legeplads og de udfordringer, den byder på.

-      at bevægelsesredskaber er tilgængelige i hverdagen.

-      at børnene opfordres til og forventes at hjælpe hinanden med fx at lyne jakker og tage sko på.

-      at guide forældrene i forhold til vigtigheden af bevægelse og motorisk træning for deres barns udvikling.

Børn har ret til legende læring

Vi tilstræber

-      at skabe rum for børnenes leg og skabelse af relationer.

-      at have en eksperimenterede og legende tilgang til ting, vi ikke kender endnu.

-      at skabe rum for at prøve kræfter med mange forskellige materialer.

-      at skabe en kultur, hvor det er okay at undres, at prøve og måske fejle – men så opmuntres til at prøve igen.

-      at vise børnene vigtigheden af og fordelen ved at holde fokus i en leg.

-      at det skal være sjovt og lærende at være barn og voksen i Valbyhøj.

Fundamentet for udvikling er sunde og raske børn

Vi tilstræber

-      at lære børn og forældre, at ”Rene hænder giver raske venner” – altså god håndhygiejne.

-      at introducere børnene til en varieret og sund kost.

-      at børnene inddrages i, hvad de spiser og hvor maden kommer fra.

-      at børnene er ude i alt slags vejr.

-      at børnehavebørnene og de store vuggestuebørn selv smører deres madpakker, når de skal på tur.