daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Bestyrelsen

Valbyhøj er en selvejende institution med en bestyrelse, der i samarbejde med leder og personale varetager følgende opgaver:

  • Fastlæggelse af målsætning og overordnede principper for det pædagogiske arbejde i institutionen.
  • At sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældre, personale og leder.
  • Fastlægge den overordnede prioritering af institutionens budget inden for de givne økonomiske rammer.
  • Fastlægge principper for institutionens indretning og vedligeholdelse.

Herudover er det bestyrelsen, som ansætter/afskediger institutionens leder.

Bestyrelsen består af:

Formand:  Marie-Louise Vestergaard (udpeget af LDD)

Næstformand: Marianne Christensen

Bestyrelsesmedlem: Maria Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Kristine Bruun Sønderup  (udpeget af LDD)

Bestyrelsesmedlem: 

Suppleant: Trine Rindby Meyer Jacobsen

Leder: Tine Weisbjerg Hammer 

Personalerepræsentant: Annette Estrin