daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Inklusion og fællesskab

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.

Pejlemærke for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år

I Valbyhøj vægter vi at alle – både børn, forældre og ansatte - er en del af det samme fællesskab. Fællesskabet er vores lille institution med 34 børn, deres familier og 8 ansatte.

Udover dette fællesskab, har børnehaven og vuggestuen også deres egne fællesskaber, som bla. vægtes ved samling med et pædagogisk indhold.

I Valbyhøj tager vi udgangspunkt i det enkelte barn og dennes familie. Vi ser den enkelte families behov, som en vigtig del af barnets trivsel.

Det er vores ansvar at skabe nogle rammer, hvor alle kan trives og er en del af fællesskabet. Det er vigtigt, at alle udvikler en forståelse for, at vi alle er en ressource i fællesskabet.

Børn med særlige behov, der muligvis befinder sig i en udsat position i forhold til fællesskabet, inkluderes gennem planlagte pædagogiske aktiviteter og ved et fælles fokus på, at vi alle har brug for at være en del af et fællesskab.

Vi ser børnenes udvikling og trivsel som et tegn på, at de føler sig som en del af vores fællesskab.