daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Sprogindsatsen

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog

Pejlemærke for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år

I Valbyhøj er den sproglige udvikling noget af det vi har fokus på hele tiden – og vi ser det som en meget vigtig del af børnenes udvikling.

Vi tager udgangspunkt i Læsepolitikken i Københavns Kommune 0-18 år.

I vuggestuen er målene i vores nuværende læreplan:

- Børnene skal udvikle sproget og sprogforståelsen.

- De skal kunne aflæse kropssprog tolke andres signaler.

- De skal lære at aflæse simple ordkort.

- De skal lære at lytte og følge en sproglig anvisning.

Det vil personalet opnå gennem følgende fremgangsmåder:

- Vi benævner handlinger i hverdagen, og sætter ord på det, vi ser. Vi læser højt, spiller spil og synger meget i løbet af dagen.

- Vi guider børnene til at kunne se og tolke på andre børn og deres følelser ved at benævne, det vi kan se, fx at barnet er ked af det og græder.

- Vi bruger ordkort til samling med alle børnenes navne, så de lærer at genkende deres eget, samt de andre børns navne.

- Vi sætter handling sammen med den sproglige anvisning, så børnene forstår det, vi vil have dem til at gøre.

I børnehaven er målene i vores nuværende læreplan:

- at barnet tilegner sig og udvikler sit sprog igennem daglige aktiviteter.

- at barnet får kendskab til skriftsproget, tale, symboler og tal.

- at barnet bliver styrket i rim og remser.

- at barnet får læst bøger og fortalt historier.

- at barnet via sproget kan udvikle lege og være i stand til at danne relationer med andre børn.

- at barnet via sproget er i stand til at kommunikere og løse konflikter.

Det vil personalet opnå gennem følgende fremgangsmåder:

- personlig ordkasse og ordkort, som gør barnet opmærksom på skriftsproget samtidig med det talte sprog.

- rundkreds, som kan indeholde alt som hører til den sproglige udvikling.

-  vi bruger dialogisk læsning, hvor børnene inddrages i de historier, der bliver læst op. Der er fokus på dialogen, hvor børnene får mulighed for at styre samtalen.

-  samtaler i hverdagen.

-  samtaler i små grupper til frokost.

-  historielæsning til frugt, børnene bliver inddraget i valg af bøger, der læses højt af.

-  spil.

-  ture.

-  storegruppe, hvor der er fokus på dialog, sprog og læring.

-  vi bruger de digitale medier, f.eks. iPad'en, hvor der er sange og historier. Vi søger oplysninger på internettet, hvor børnene kan møde forskellige former for udtryk. Børnene for også mulighed for at spille og den bliver også anvendt som et kreativitet værktøj, der kan udvide deres ordforråd.

-  i konfliktsituationer opfordrer vi børnene til at bruge ”deres ord.

-  med udgangspunkt i barnets alder og udvikling introducerer vi dem for humor og ironi.

-  som voksne er vi bevidste om at vores kropssprog stemmer overens med det talte sprog.

-  vi vægter det tværfaglige samarbejde højt.

-  vi lærer børnene at modtage en kollektiv besked.

-  vi bruger rim, remser og synger med børnene.

-  vi sætter ord på det, vi gør.

Sprogvurderinger

Udover det daglige arbejde med sproget, udfører vi sprogvurderinger på alle 3- og 5- årige. Dette gøres af den ene af vores to sprogansvarlige.