daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Forældresamarbejde

Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab.

Pejlemærke for pædagogisk kvalitet i dagtilbud 0-18 år

I Valbyhøj betragter vi forældresamarbejdet som en afgørende faktor i arbejdet med børnenes trivsel og læring.

Den daglige nærhed og konstruktive dialog omkring barnet giver en sammenhæng mellem hjem og institution, og det samlede fokus på det, der giver mening for det enkelte barn, øges.

Et gensidigt og respektfuldt samarbejde er for os ensbetydende med en lydhørhed og forståelse af familiens individuelle behov og Valbyhøjs fokus på hele børnegruppen.

Det første møde med Valbyhøj

Vi tager den første kontakt i form af et velkomstbrev og en velkomstfolder, der sendes med posten. Familien opfordres til at kontakte os for at aftale enten et for-besøg – eller mødetid den første dag i institutionen.

Den første dag i institutionen aftales, hvordan den første tid skal være – hvornår skal barnet være alene, spise med første gang, sove osv. Det er vigtigt for os at have en dialog med den enkelte familie, så individuelle hensyn kan tages.

Samtaler

Alle tilbydes en samtale efter cirka 3 måneder i Valbyhøj. Denne samtale tager udgangspunkt i den første tid i institutionen og giver forældrene og os mulighed for at få afklaret eventuelle spørgsmål.

Hvert år omkring februar/marts tilbydes alle i børnehaven en samtale og ligeledes en samtale inden skolestart.

I vuggestuen tilbydes forældrene også en samtale omkring barnets 2 års fødselsdag. Her er der fokus på tiden frem mod børnehavestart - og hvilke ting, der i fællesskab skal arbejdes med.

Er der behov for ekstra samtaler, er der naturligvis mulighed for det.

3 måneders samtalerne holdes ud fra en række spørgsmål i forhold til opstarten. Disse spørgsmål udleveres til forældrene ved indbydelsen til samtalen.

Den årlige samtale holdes ud fra et skema, der tager sit afsæt i Vækstmodellen. Forældre og personale tager inden samtalen stilling til, hvad der går godt og hvor der er udfordringer. Til samtalen drøftes disse punkter, og sammen laves der muligheder for udvikling og fælles aftaler.

Sociale arrangementer

Vi holder sommerfest og julefest sammen med alle vore familier i Valbyhøj. Vi ser det som værdifuldt, at alle hjælpes ad med at få det praktiske i forhold til festerne til at fungere.

Desuden holder vi forældrekaffe to til tre gange om året.

En til to gange om året inviterer bestyrelsen til arbejdsdag på legepladsen, så den kan få en "make-over".

Styrkelse af venskaber

Valbyhøj opfordrer og understøtter legeaftaler mellem børnene uden for institutionen. Med legelister gøres det muligt at skabe kontakt mellem forældrene – og vi kan også agere mellemled, hvis nogle forældre har brug for det.

Forældrebestyrelse og forældremøder

Valbyhøj er en selvejende institution under Landsforeningen Danske Daginstitutioner.

Vi har en enstrenget bestyrelse, der har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar, mens den daglige drift er lagt ud til lederen.

Vi holder et forældremøde om året – her er der ofte et oplæg af relevant karakter, ligesom der er valg til bestyrelsen.

Da vi er en meget lille institution er afstanden mellem bestyrelse og leder/personale meget kort, og det er derfor ofte hurtigere at tage beslutninger eller håndtere problemstillinger.